PRIVACY VERKLARING

VOEDINGSCOACH MELISSA NAV DE GDPR REGELGEVING

Voedingscoach Melissa gevestigd Hofstad 9 te 9400 Okegem is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten geleverd door Voedingscoach Melissa & Laverze Melissa respecteren de privacy van alle klanten en mogelijk toekomstige klanten en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van alle informatie, die u ons geeft.

Voedingscoach Melissa & Laverze Melissa zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van klanten en potentiële klanten of voor andere websites en bronnen.

PERSOONSGEGEVENS DIE VOEDINGSCOACH MELISSA VERWERKT

Voedingscoach Melissa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent de dienstverlening van Voedingscoach Melissa.

Voedingscoach Melissa heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Overzicht van de persoonsgegevens die Voedingscoach Melissa verzamelt:

 • Jouw naam
 • Jouw E-mailadres
 • GSM/Telefoon
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel aan te maken op onze pagina’s of via recensies
 • Adresgegevens & facturatiegegevens
 • Sociale status (optioneel)
 • Jouw recensie via evaluatieformulier (mits uitdrukkelijke toestemming van jou)

Voedingscoach Melissa kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk om de website van Voedingscoach Melissa permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Informatie wordt nooit aan derden doorgegeven.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN MOGELIJKE COACHING

Voedingscoach Melissa verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, voor zover dit een invloed heeft op de mogelijke coaching:

 • Jouw eetgewoontes en eventuele medische klachten
 • Gegevens rond voedingscoaches/diëtisten in het verleden

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Voedingscoach Melissa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerkingsgrondslag uitvoering van een overeenkomst
 • Afhandeling betalingsmodaliteiten
 • Verwerkingsgrondslag na uitdrukkelijke toestemming: nieuwsbrieven & verslagen, online marketing
 • Verwerkingsgrondslag na uitdrukkelijke toestemming (aanvaarden cookies): analyse van jouw surfgedrag op de website om het aanbod van diensten en producten af te stemmen op jouw voorkeuren

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Voedingscoach Melissa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens verstrekt tbv een overeenkomst: Zolang de overeenkomst loopt + 7 jaar erna

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Voedingscoach Melissa deelt jouw persoonsgegevens niet met derden.

Daarnaast kan Voedingscoach Melissa jouw persoonsgegevens enkel verstrekken aan andere derden. mits jouw nadrukkelijke toestemming.

Beheer van de website, onderhoud van de website, beantwoorden van e-mails, de ledenadministratie, Landingspagina’s en social media content worden beheerd en verwerkt door Melissa Laverze.

COOKIES

Voedingscoach Melissa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Voedingscoach Melissa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en veraangenamen het surfgedrag van de gebruikers op de site. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Het is echter mogelijk dat sommige funcies en services, op deze of andere websites niet naar behoren functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of het recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of het recht om vergeten te worden. Het recht om vergeten te worden is slechts van toepassing indien aan alle wettelijke & contractuele formaliteiten zijn voldaan (mits betaling van alle openstaande rekeningen etc…).

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voedingscoach Melissa.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou bewaren in een computerbestand, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar voedingscoach.melissa@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Voedingscoach Melissa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien er toch sprake zou zijn van een datalek, volgen wij de wettelijke procedure in overeenstemming met de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van de website. Eventuele veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check op regelmatige basis deze privacyverklaring. Deze pagina werd het laatst upgedate op 16/09/2019.